Stedelijke Bibliotheek Mechelen

Erfgoed

Het Stadsarchief beheert sinds de 19de eeuw de uiterst rijke Stedelijke Erfgoedbibliotheek. De oorsprong ervan gaat terug tot 1760.

Op dit ogenblik telt de Stedelijke Erfgoedbibliotheek  meer dan 33 000 titels en ze blijft verder aangroeien. Via allerhande projecten, zoals Short Title Catalogus Vlaanderen, wordt er volop gewerkt aan de verdere ontsluiting ervan.