Stedelijke Bibliotheek Mechelen

KWARTIERMAKERS

Voer je als school een actief taalbeleid en wil je je leerlingen stimuleren om méér te lezen? Dan is Kwartiermakers iets voor jou!

Lezen is cruciaal voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. En leesvaardigheid van kinderen neemt enorm toe als ze iedere dag een kwartier lezen. Daarom is vzw Willewete gestart met ‘Kwartiermakers’, een project waarmee ze scholen willen motiveren om iedere dag 15 minuten vrij te maken voor een leesmoment. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze lezen: een tijdschrift, een boek, een strip, een informatief werk,… Leesplezier staat voorop.

Een leesritueel van een kwartier lezen per dag krikt het niveau van kinderen snel op. En met een hoger leesniveau worden andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talent beter ontwikkelen.

In het schooljaar 2016-2017 namen twee Mechelse scholen deel aan Kwartiermakers. De reacties waren zo laaiend enthousiast dat er in het schooljaar 2017-2018 nog twee scholen op de kar springen. En wij hopen dit aantal nog te verhogen. Daarom ondersteunt de bibliotheek scholen die deelnemen aan Kwartiermakers met boekenpakketten die ze zelf naar de school brengen.

Willen jullie volgend schooljaar ook meedoen met Kwartiermakers? Hou dan zeker de website van vzw Willewete (link: http://web.willewete.be/) in het oog. In het voorjaar van 2018 kan je je projectaanvraag bij hen indienen..