Boek Nederlands

De grutto

Albert Beintema (auteur)

De grutto

Albert Beintema (auteur)
In de reeks:
Monografie over de grutto; de leefwijze en het gedrag van deze vogelsoort, het onderzoek naar grutto's, de nadelige gevolgen van het gevoerde landbouw- en natuurbeleid en de kansen voor de toekomst.
Onderwerp
Weidevogels Grutto's
Titel
De grutto
Auteur
Albert Beintema
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Atlas Contact, 2018
270 p., [8] p. foto's
ISBN
9789045029443 (paperback)

Besprekingen

Deze monografie is van de hand van Albert Beintema die als ecoloog zowel in Nederland als Afrika werkzaam was en onder andere meerdere publicaties over natuur(beheer) en vogels op zijn naam heeft staan. Hij verhaalt over de grutto, de Nederlandse weidevogel bij uitstek. Hij beschrijft de leefwijze en het gedrag van deze vogelsoort, het onderzoek naar grutto's en hoe het Nederlandse weidelandschap sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zodanig veranderd is dat het voor de aanwezige avifauna rampzalige gevolgen had en nog heeft. Zo is de stand van het aantal grutto's met 70% afgenomen. Beintema heeft scherpe kritiek op het tot nu toe gevoerde landbouw- en natuurbeleid, maar denkt dat er nog altijd mogelijkheden zijn om deze vogel voor het Nederlandse weidelandschap te behouden. Het boek is geschreven in een levendige, boeiende stijl en vooral zijn ontmoetingen met andere vogelonderzoekers zijn lezenswaardig. Actueel en een aanrader! Met literatuuropgave en katern met zestien kleurenfo…Lees verder