Boek Nederlands

Het drama van de afhankelijkheid

Connie Palmen (auteur)

Het drama van de afhankelijkheid

Connie Palmen (auteur)
Genre:
Deels eerder verschenen essays, artikelen en lezingen over Palmers grondgedachte, namelijk dat de mens leeft in een door anderen aangereikt verhaal, een fictie die echte literatuur probeert te onthullen en te vervangen door een ander verhaal zonder dooddoeners en clichés.
Titel
Het drama van de afhankelijkheid
Auteur
Connie Palmen
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Prometheus, 2017
459 p.
ISBN
9789044633399 (hardback)

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

De titel van deze teksten over filosofie en literatuur verwijst naar het centrale idee in Palmens denken, dat door veel schrijvers, filosofen en wetenschappers wordt gedeeld: dat mensen in een door anderen, door samenleving, jeugdervaringen, religie of ideologie ingegeven fictie of verhaal leven. Echte literatuur is een rebellie tegen de opgelegde verhalen, tegen verhullende woorden, tegen clichés, tegen stijlen die afgedaan hebben om ons anders te leren zien. Zonder verzet daartegen blijft de mens geprogrammeerd door zijn biologie en verleden, afhankelijk. Palmen zal nooit een kruistocht tegen de massacultuur aanvoeren, maar schrijven kan volgens haar alleen maar literatuur zijn als de schrijver iets nieuws toevoegt aan de canon. De essays gaan ook in op de ficties waarin moordenaars als die van Pim Fortuyn leven, populisme en populaire cultuur, Plato's fictie over Socrates en liefdes. Want behalve hardnekkig nee zeggen, kan Palmen ook het jawoord spreken. Bij haar geen geniale afori…Lees verder