Besprekingen

Tariq groeit op in Noorwegen en later in Pakistan. In een internaat daar wordt hij systematisch vernederd en gehard. Terug in Noorwegen komt hij stap voor stap in een crimineel vriendencircuit terecht en komt hij bij toeval in aanraking met de islam. Dat geloof krijgt hem geleidelijk aan in zijn ban. Hij wordt fundamentalistisch en komt tot een besluit: hij gaat vechten in Syrië. Dat land is verscheurd door een burgeroorlog en buitenlandse inmenging. Tariq raakt betrokken bij de strijd, ziet gruwelijkheden, maar lijkt er koud onder te blijven. Later raakt hij gewond aan zijn voet. Als hij terugkomt in Noorwegen moet hij acht jaar naar de gevangenis. In de gevangenis vertelt hij zijn verhaal aan de schrijver Daarin wordt duidelijk hoe Tariq ontspoort en hoe hij weer op het goede spoor terechtkomt. Fascinerend inkijkje in de beweegredenen van een Noorse jongeman die vechten wil in Syrië.