Boek Nederlands

De onzichtbare stem

György Konrád (auteur)

De onzichtbare stem

György Konrád (auteur)
Genre:
Essays van de Hongaarse schrijver (1933- ) over zijn joodse en Hongaarse achtergrond.
Onderwerp
Jodendom
Titel
De onzichtbare stem
Auteur
György Konrád
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Van Gennep, 2001
208 p.
Aantekening
Vert. uit het Hongaars
ISBN
90-5515-257-9

Besprekingen

Een dozijn opstellen uit de jaren '90, waarin Konrád de ervaringen van zijn joodse jeugd (ternauwernood ontsnapt aan de vernietigingskampen) beschrijft en zich bezint over zijn joodse identiteit, over de coëxistentie van Hongaren en joden. Is een constitutionele democratie in Hongarije überhaupt mogelijk of bestaat er een affectieve voedingsbodem voor antisemitisme? Welke wegen staan er open voor het jodendom? Orthodoxie, Israël of het seculiere individualisme van de diaspora... Hij heeft het over de ethiek van de zelfverdediging, wijdt een indrukwekkend artikel aan de manhaftige redder van de joden uit Boedapest Raoul Wallenberg en er is een heel mooi stuk over koning David. In 'Wraak noch vergeving' bepleit Konrád de prioriteit van de filosofie van de mensenrechten en het democratische beginsel. Konrád is niet de man van de vlammende betogen. Hij is een zachtmoedig man, die vlijmscherp, vaak aforistisch, rustig en helder formuleert. Dit zijn beschouwingen van een integer individuali…Lees verder
Konrád (1933) is in Nederland als romanschrijver en essays schrijvende waarnemer van zijn tijd bekend. In deze opstellen uit de afgelopen vijf jaar belicht hij zijn persoonlijke geschiedenis in een bredere context, samengevat als: 'Als jood én als Hongaar geboren te zijn, houdt dubbele rampspoed in'. Enkele essays plaatsen het jood-zijn en het jodendom in een historisch perspectief, waar Auschwitz een nieuw ijkpunt in is geworden. Opmerkelijk is dat de opstellen waarin Konrad vanuit eigen ervaringen en gevoelens schrijft veel overtuigender zijn dan de meer algemene beschouwingen, waarin ook zijn stijl geneutraliseerd lijkt. Ook Konrád geeft behalve het gevoel en de religie geen steekhoudende omschrijving van wat jood-zijn buiten Israël is in deze tijd. Niettemin voor lezers die zijn werk gevolgd hebben, een belangrijke aanvulling op zijn thematiek. Vrij kleine druk.