Boek Nederlands

Antwerpen in letters : schrijvers over hun stad

Jan Lampo (auteur)

Antwerpen in letters : schrijvers over hun stad

Jan Lampo (auteur)
Literatuurhistorisch beeld van de geschiedenis van de stad Antwerpen.
Titel
Antwerpen in letters : schrijvers over hun stad
Auteur
Jan Lampo
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2005
271 p. : ill.
ISBN
90-6306-509-4

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

De liefde voor zijn geboortestad Antwerpen heeft Jan Lampo ontegensprekelijk van zijn vader overgeërfd; het talent om die liefde te verwoorden in een beeldrijke taal gedragen door een scherp inlevings- en opmerkingsvermogen evenzo.

Uit de titel blijkt reeds dat dit boek eigenlijk twee elementen bevat: enerzijds de stad Antwerpen, anderszijds schrijvers (waarvan het merendeel gesitueerd in de 19e eeuw) die in hun boeken Antwerpen opvoeren. De auteur sluit de mogelijkheid niet uit dat hij in een later werk ook schrijvers van latere datum onder de loep zal nemen. Antwerpen blijft immers ook voor een jonge generatie dichters en prozaïsten een inspiratiebron.

De auteur hanteert in zijn rijk geschakeerd overzicht een chronologische volgorde, zonder evenwel te verzanden in een afgedreund 'literatuuroverzicht'. Iets uitgebreider gaat hij in op auteurs zoals Lode Baekelmans, Lode Zielens en Emanuel de Bom, die weliswaar Antwerpen op de literaire kaart plaatsten, maar die door de …Lees verder
Een literaire stadsgeschiedenis. Zo kan dit boek van de historicus Lampo het best omschreven worden. Aan de hand van fragmenten uit werken van bekende en minder bekende schrijvers wordt (de geschiedenis van) de stad Antwerpen min of meer chronologisch beschreven. Het begint met de beschrijving van de Onze Lieve Vrouwetoren (die ook op de omslag staat), om dan via onder meer Tanchelm, middeleeuwse vrouwen, de rederijkers, het bombardement van Antwerpen (1830) en de haven bij de moderne (voor)stad uit te komen. Geciteerd worden in vergetelheid geraakte auteurs als Jan van Boendale, Guilliam Ogier, Lode Zielens en Georges Eeckhoud, maar ook bekende namen als Tom Lanoye, Willem Elsschot en Hubert Lampo (de vader van de auteur) komen aan bod. Zij allen gebruikten Antwerpen als decor of als onderwerp in hun boeken. Aan het eind kan de lezer via plattegrondkaartjes zelf op zoek gaan naar plaatsen in Antwerpen waarover geschreven is – al was een register daarbij wel extra handig geweest. Een …Lees verder