Boek Nederlands

Tussen kaai en schip : de Antwerpse havenbuurt voor 1885

Jan Lampo (auteur)

Tussen kaai en schip : de Antwerpse havenbuurt voor 1885

Jan Lampo (auteur)
Jan Lampo keert in dit nostalgische boek terug naar het verdwenen middeleeuwse hart van de stad. Hij ziet het burchtgebied ontstaan: het grimmige Steen, de Sint-Walburgiskerk, het schipperskwartier, de vismarkt, de rosse buurt. De bewoners zijn er druk in de weer: schippers, kuiers, visverkopers,'publieke vrouwen', kermisklanten en nijveraars van alle slag. Wat is met hen gebeurd toen men de Sc
Titel
Tussen kaai en schip : de Antwerpse havenbuurt voor 1885
Auteur
Jan Lampo
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2002
136 p. : ill.
Aantekening
Ondertitel ontleend aan omslag
ISBN
90-5826-156-5

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Lampo neemt de lezer in dit boek over de havenbuurt vóór 1885 mee op een wandeling langs de verdwenen middeleeuwse stadskern, die zich tot het rechttrekken van de kaaien op een uitsprong in de Schelde bevond. Tot nog toe was hierover geen overzichtelijk werk verschenen waarin archeologisch, historisch en stedenbouwkundig onderzoek een wetenschappelijk verantwoord verhaal boden over het oude Antwerpse burchtgebied met zijn grimmige Steen, de (gesloopte) Sint-Walburgiskerk, het schipperskwartier, de vismarkt, de rosse buurt.

Jan Lampo evoceert in zijn boek het leven in het schipperskwartier, met de veelvuldige kleurrijke facetten die hij uit geschriften van die tijd puurt: het laden en lossen van de boten, de vrolijkheid in de talrijke café's, de vranke visvrouwen, de danszalen en cabaretten. In de bordelen lonkten de meisjes van plezier naar de matrozen. Er waren ook koppelhuizen, rendez-voushotelletjes waar zelfstandige prostituees met hun klanten terecht konden. Het historisch…Lees verder
Jan Lampo, eerder al auteur van 'Vermaerde Coopstadt: Antwerpen in de Middeleeuwen.'*, beschrijft hier een verdwenen deel van de stad. In 1885 werd de Schelde rechtgetrokken en werden nieuwe kaaien aangelegd op een uitsprong in de rivier, waar tot dan de oudste Middeleeuwse stadskern lag, nl. het gebied rond de burcht 'Het Steen'. Lampo beschrijft het leven van schippers, visventers, publieke vrouwen en andere leuke beroepen, zoals het zich daar waarschijnlijk afspeelde vanaf de Middeleeuwen tot 1885. Hij doet dat met veel nostalgie en oog voor anekdotes. Een overvloed aan oude prentkaarten en schilderijen illustreert zijn werk (zwart-wit). Het is in de eerste plaats heemkunde, soms mentaliteitsgeschiedenis (bijv. de opvattingen over zwarten, p. 103-104).