Boek Nederlands

Vermaerde coopstadt : Antwerpen in de Middeleeuwen

Jan Lampo (auteur)

Vermaerde coopstadt : Antwerpen in de Middeleeuwen

Jan Lampo (auteur)
De middeleeuwse geschiedenis is een vergeten, maar uiterst belangrijk facet van het Antwerpse verleden. Figuren die nooit de grote geschiedenisboeken haalden, treden voor het voetlicht. Duizend jaar oude huizen en pleinen komen tot leven. De oudste sporen van de kathedraal en de befaamde Grote Markt worden blootgelegd. De handel en wandel van de middeleeuwers vallen nog altijd af te lezen aan hede
Titel
Vermaerde coopstadt : Antwerpen in de Middeleeuwen
Auteur
Jan Lampo
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2000
117 p. : ill.
ISBN
90-5826-085-2

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Deze zeer toegankelijke en rijkelijk geïllustreerde monografie is bedoeld als een vulgariserende inleiding tot de geschiedenis van Antwerpen in de Middeleeuwen. Er komen niet veel nieuwe ontdekkingen om de hoek kijken, want de auteur wil in de eerste plaats een behapbaar verhaal brengen. Wel doorprikt hij het klassieke cliché als zou de oudste kern van Antwerpen rond de burcht (en het latere Steen) zijn ontstaan: de geologische situatie vertoont ten zuiden van de landrug waarop de burcht stond nog twee andere heuvels, op de meest zuidelijke ervan tonen vindplaatsen nog oudere resten van bewoning. Ook legt de auteur sterk het accent op de immense betekenis voor Antwerpen van de slag van Woeringen (1288), waarna Antwerpen zicht ontwikkelt tot een belangrijk handelscentrum.

Terwijl de stad rond 150 vóór onze tijdrekening reeds bevolkt is door Eburonen, kent ze later onder de Romeinse bezetting een eerste bloei. Later moet ze invasies trotseren van Franken en Deense vikingen, maar …Lees verder
Dit boek beschrijft de verschillende 'etappes' die Antwerpen aflegde vanaf zijn ontstaan in de Oudheid (rond 150 v. Chr.) totdat zijn gouden eeuw begon (met de Ontdekkingen, ca. 1500). De nadruk ligt op de Middeleeuwen en meer bepaald op de periode van '843 tot ca. 1492', want in de Romeinse tijd en in de vroege Middeleeuwen speelde de Scheldestad maar een bescheiden rol. In de veertiende eeuw werd Antwerpen overgeheveld van het hertogdom Brabant naar het graafschap Vlaanderen. Door de achteruitgang van Brugge en door zijn eigen strategische ligging aan een rivier en aan een kruispunt van vele wegen werd Antwerpen geleidelijk de 'voornaamste haven' van de Nederlanden en een echte wereldstad. Dat bleef zo tot 1585, toen Amsterdam die eer te beurt viel. Lampo levert een vlot en toegankelijk relaas af. Het wordt afgewisseld met mooie tekeningen, foto's (zwart-wit), plattegrondjes en citaten. Er is wel een bibliografie, maar geen register en evenmin een woordenlijst waarin de vele Latijns…Lees verder