Vertaling van de beide delen van de tragedie in verzen over de macht en repercussies van kennis van de Duitse schrijver (1749-1832).
Onderwerp
Faust (personage)
Titel
Faust : een tragedie
Auteur
Johann Wolfgang von Goethe
Vertaler
Ard Posthuma
Nawoord
Ilja Leonard Pfeijffer
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Faust
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2016 | Andere uitgaven
504 p.
ISBN
9789025302382 (paperback)
Andere talen:

Besprekingen

Faust, het verhaal van de man die een pact aanging met de duivel, is - wat heet - een complex dichtwerk. Deze nieuwe Nederlandse vertaling verandering in brengen. Zijn vertaling is de eerste die zich baseert op de tekstkritische editie van de Faust uit 1994. Posthuma vertelt in zijn nawoord hoe "net als bij de restauratie van de Sixtijnse Kapel [...] tal van nieuwe kleuren en motieven zichtbaar [zijn] geworden." Goethe wordt al lang beschouwd als een vernieuwer van de Duitse taal, en daar poogt de vertaler rekening mee te houden. Bovendien -- en dat is minder geweten -- vermocht Goethe het als geen ander zijn personages levendig te houden én was hij een schitterend humorist. Posthuma pleit in zijn vertaling dan ook voor een ondogmatische houding tegenover de brontekst. In tegenstelling tot eerbiedige versoverzetters van vroeger, kiest hij voor een doelpubliekgerichte benadering, een houding die trouwens aansluit bij de moderne vertaaltheorie. A fortiori lijkt het hem ero…Lees verder
Vertaling van Goethe's tragedie in verzen 'Faust' (deel I en II), de beroemde tragedie over de macht en de repercussies van kennis, nu in paperbackvorm bij Atheneum-Polak & Van Gennep. Tot 2002 was dit werk slechts in herdruk beschikbaar in oudere vertalingen van resp. Adema van Scheltema en Nico van Suchtelen, daterend uit 1911 en 1920. De verzen van Goethe zijn echter in 2001 door Ard Posthuma in uitstekend leesbaar modern Nederlands vertaald. De geest der tachtigers die over de vertalingen van Adama van Scheltema en Van Suchtelen zweefde, is in deze vertaling verdreven. Bij vergelijking van de teksten merkt men pas hoe verouderd deze waren. In een nawoord zet de vertaler in een interessant betoog zijn vertaalfilosofie uiteen. De lectuur van de Faust zou men hiermee moeten beginnen. Men wordt zich dan de moeilijkheden bij het vertalen scherper bewust. Vanaf de derde druk in 2008 is ook een nawoord van Ilja Leonard Pfeijffer opgenomen. Tot slot zijn aantekeningen bij een groot aantal…Lees verder

Over Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang (von) Goethe (spreek uit als: [ˈgøːtə]) (Frankfurt am Main, 28 augustus 1749 – Weimar, 22 maart 1832) was een Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman. Goethe was de schrijver van onder meer Faust, Die Leiden des jungen Werthers en Zur Farbenlehre. In 1782 werd hij in de adelstand verheven en mocht hij het voorvoegsel "von" in zijn familienaam gebruiken. Goethe geldt als een van de belangrijkste schrijvers, dichters en denkers van Duitsland.

Biografie

Vroege leven (1749-1775)

Goethe werd geboren in Frankfurt am Main als zoon van Johann Caspar Goethe en Catharina Elisabeth Textor die beide uit gegoede en geleerde families kwamen die in hoog aanzien stonden. Zijn vader was gepromoveerd in de rechte…Lees verder op Wikipedia