Boek Nederlands

Klassieke muziek : de grote componisten en hun meesterwerken

John Stanley (auteur)

Klassieke muziek : de grote componisten en hun meesterwerken

John Stanley (auteur)
Beknopte profielen van 135 componisten uit de geschiedenis van de westerse klassieke muziek.
Titel
Klassieke muziek : de grote componisten en hun meesterwerken
Auteur
John Stanley
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Classical music : the great composers and their masterworks
Uitgever
Utrecht: Kosmos-Z&K, 1995
264 p. : ill. + 1 CD
ISBN
90-215-2793-6

Ook in de collectie als:

Boek: Nederlands, Engels

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Een bijzonder fraai gei͏̈llustreerd boek met ruim 135 beknopte levensbeschrijvingen van componisten uit de Westerse muziekgeschiedenis, vanaf de late Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. De componisten staan alfabetisch per cultuurperiode gerangschikt. Elke cultuurperiode (Middeleeuwen, Renaissance, Barok, enz.) wordt ingeleid met een korte karakterisering van de tijdgeest. Daarna volgen de levensbeschrijvingen van de componisten, telkens met een opsomming van enkele representatieve muziekcomposities (van één of twee van deze composities wordt ook een bepaalde cd-opname aanbevolen op gezag van het bekende blad "Gramophone"). In het inleidende hoofdstuk wordt per cultuurperiode uitvoeriger ingegaan op de sociale positie van de musicus/componist in de samenleving, en ook krijgt de ontwikkeling van de menselijke stem en de muziekinstrumenten uitvoeriger aandacht (dit boek is dus meer dan alleen een componisten-lexicon!). Achterin is een lijst met muziektermen opgenomen, alsmede …Lees verder