Boek
Nederlands

De kinderen van Gutenberg : geschiedenis van de grafische vakbeweging in België vóór 1975

Luc Peiren (auteur)

De kinderen van Gutenberg : geschiedenis van de grafische vakbeweging in België vóór 1975

Onbekend maakt onbemind. Beter kan men het grafische syndicalisme in België niet omschrijven. Geen enkele vakbeweging had in het verleden immers af te rekenen met zoveel vooroordelen als de grafische. Oorzaak: haar vroege ontstaan, waardoor ze vaak spontaan geassocieerd werd met een (socialistische) arbeiders- en vakbeweging die in het grootste deel van de 19e eeuw nog veel kinderziekten doormaakt
Titel
De kinderen van Gutenberg : geschiedenis van de grafische vakbeweging in België vóór 1975
Auteur
Luc Peiren
Taal
Nederlands
Uitgever
Brussel: VUBPRESS, 2006
431 p.
ISBN
90-5487-398-1

Besprekingen

De Christelijke Centrale der Grafische en Papierbedrijven (CCGP) werd in 1987 ontbonden; acht jaar later gebeurde hetzelfde met de socialistische Centrale der Boek- en Papiernijverheid (CBP). De digitalisering van het grafische werk maakte een einde aan de grafische vakbeweging, die wortels heeft tot diep in de 19e eeuw. De geschiedenis van het grafische syndicalisme in ons land is uiterst boeiend, maar merkwaardig onbekend gebleven. Bij de ontbinding in 1995 besloot de CBP haar nog beschikbare financiële reserve o.a. te investeren in een historische studie over haar verleden. Daartoe werd een samenwerkingsverband opgezet met het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, het socialistische archief- en documentatiecentrum, dat onderzoeker Luc Peiren het project liet uitwerken, wat intussen resulteerde in een doctoraat. Daaruit vloeien twee interessante publicaties voort: De kinderen van Gutenberg is een lijvige handelsversie van het doctoraat, sober en zonder veel franjes uitge…Lees verder
Bij de ontbinding in 1995 investeerde de Belgische socialistische syndicale vereniging van werknemers in de grafische sector, de Centrale der Boek- en Papiernijverheid, haar nog beschikbare financiële reserve in een historische studie. Uit het doctoraat van Luc Peiren vloeien nu twee interessante boeken voort: De kinderen van Gutenberg is een lijvige handelsversie, sober en zonder veel franjes uitgegeven; het fraaier vormgegeven Over Beren en Apen* is een synthese voor een breder publiek. Peiren heeft de valkuil van de "gekleurde geschiedschrijving in opdracht" met verve ontweken, in een uiterst genuanceerd werkstuk, waarbij het omstreden grafische syndicalisme wordt gekaderd in de bredere Belgische vakbeweging en de buitenlandse situatie, vooral dan de Franse en de Engelse. Peiren toont overtuigend aan hoe de grafische vakbeweging inderdaad "anders", maar daarom niet "archaïsch" of "corporatistisch" was. Dit verhaal is echter vooral geschreven vanuit het socialistische perspectief, o…Lees verder