Besprekingen

Met de wind komt ook een vreselijke geur mee. Een weeë, zoete stank. Als je die ooit geroken hebt, vergeet je hem nooit. Voor zwart of blank, christen of moslim, de geur is steeds dezelfde. De geuren van lijken in ontbinding...". VRT-oorlogscorrespondent Rudi Vranckx brengt in Van het front geen nieuws een beklijvend verslag uit van zijn ervaringen tijdens een aantal recente oorlogen in het Midden-Oosten. Hij is sinds 1990 Midden-Oostenspecialist van de VRT-nieuwsdienst, toen hij tot zijn grote vreugde naar Irak werd gezonden, waar op dat ogenblik de oorlog rond de bevrijding van Koeweit ging uitbarsten. Sindsdien heeft hij onafgebroken reizen gemaakt naar het Midden-Oosten, maar ook naar ander oorlogsgebied als Sarajevo en Kabul. Vranckx is het prototype van de rusteloze reporter met hoog Kuifjesgehalte, die opleeft in het buitenland en het "maandenlang op de redactie rondhangen" als een kwelling ervaart. De eerste twee hoofdstukken van het boek bestaan uit Vranckx' Midden-Oos…Lees verder
Rudi Vranckx is historicus en journalist. Voor het Belgische televisiejournaal van de VRT verslaat hij al vanaf 1988 de turbulente gebeurtenissen in het Midden Oosten. Van Istanboel tot Cairo en van Jeruzalem tot Beiroet, maar recentelijk vooral vanuit Bagdad en vele andere plaatsen in Irak. Tijdens het gewapende conflict van 2003 en de val van Saddam Hussein behoorde hij niet tot de ''embedded'', ingekwartierde, journalisten bij de geallieerde strijdkrachten, maar tot de ''unilaterals'', de onafhankelijke journalisten. Het is kenmerkend voor zijn kritische wijze van werken. In dit boek geeft de auteur zijn persoonlijke indrukken weer, waarbij hij ook vooral de achterkant van het nieuws belicht. Hij beschrijft niet alleen de hoofdrolspelers van deze oorlog maar schenkt ook aandacht aan de vele slachtoffers van dit drama. Zijn kritische verslag geeft een ander beeld van de situatie in Irak, dan de media ons vaak doen geloven. Zijn boek vormt een aanklacht tegen oorlog en geweld en de h…Lees verder

Over Rudi Vranckx

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Dirk Annemans

Rudi Vranckx (Leuven, 15 december 1959) is een Belgisch journalist bij VRT NWS die internationale conflicten in het Midden-Oosten verslaat.

Opleiding en werk

Van opleiding is Vranckx historicus, hij studeerde Hedendaagse Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is de kleinzoon van voormalig socialistisch politicus Alfons Vranckx en is diens huis "grotendeels opgevoed". Na zijn studies werd hij universitair onderzoeker bij het Centrum voor Vredesonderzoek, waar hij scenario’s en films over oorlog en vrede maakte.

Ondertussen nam hij deel aan journalistenexamens bij de toenmalige Belgische Radio- en Televisieomroep, waar hij in september 1988 begon bij de radionieuwsdienst. Na zes weken stapte Vranckx over naar de televisieredactie. Zijn eerste grote opdracht als oorlogsverslaggever startte in 1989 in Roemenië tijdens de val van dictator Nicolae Ceaușescu. Daarna volgden de Golfoorlog van 1990-1991, d…Lees verder op Wikipedia