Boek
Nederlands

Onder Hollanders : een Vlaming ontdekt Nederland

Steven De Foer (auteur)

Onder Hollanders : een Vlaming ontdekt Nederland

Titel
Onder Hollanders : een Vlaming ontdekt Nederland
Auteur
Steven De Foer
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Balans, 2001
176 p.
ISBN
90-5018-563-0 90-5617-360-X

Besprekingen

Met Onder Hollanders leverde Steven de Foer een vlot en zelfs aanstekelijk geschreven verslag af van 'de Hollanders', zoals hij ze ervoer tijdens zijn verkenningstochten in het land van de noorderburen en zijn ontmoetingen met en betrekkingen tot uiteenlopende Nederlanders. "Aan Nederland hangen meer clichés dan er kerstballen aan een kerstboom hangen", constateert de tekst op het achterplat. De Foer stelt uiteindelijk vast dat die beruchte clichés over moralisme en directheid, oeverloze tolerantie en zuinigheid méér waarheid bevatten dan hij eerst vermoedde. De Foers karakterisering van de Nederlandse minister Jan Pronk als een soort boegbeeld van de zelfingenomen salonlinkse dominees die in Nederland bij bossen zijn aan te treffen, is kostelijk: "Zijn neiging om ontwikkelingshulp, zedenmeesterij en politiek door elkaar te halen, is legendarisch" noteert de auteur. "Tot in Congo en Rwanda kwam hij zich moeien, de diplomatie van België, Frankrijk en de Verenigde Staten doorkrui…Lees verder
Vlamingen hebben nog al eens moeite met die eigenwijze Nederlanders. De Vlaamse journalist De Foer, verbonden aan het nieuwsblad De Standaard, vestigde zich in 1997 als correspondent in Nederland en beschreef zijn ervaringen met de Nederlanders en hun sociale cultuur. Balancerend tussen (soms scherpe) kritiek en bewondering behandelt hij allerlei aspecten van de Nederlandse samenleving en vergelijkt deze met de Vlaamse, zoals de invloed van Calvijn, de spreekwoordelijke zuinigheid en vrijgevigheid aan goede doelen, het oranje-gevoel en het koningshuis, orthodox-christendom, directheid en mondigheid, moralisme, de politieke culuur, eetgewoonten, kinderen en opvoeding, de positie van de taal, tolerantie, de over-georganiseerde samenleving, de gedoogcultuur, het dirigisme op het gebied van wonen en gezondheidszorg enz. Op ironische en vlot leesbare wijze wordt de Nederlanders een spiegel voorgehouden vanuit de gezichtshoek van een Vlaming die sympathiseert met de links-liberale richting …Lees verder