Boek Nederlands

Publieke werken

Thomas Rosenboom (auteur)
Eind 19e eeuw proberen twee neven, een apotheker in Hoogeveen en een vioolbouwer in Amsterdam, een gezamenlijk ideaal te verwezenlijken.
Titel
Publieke werken
Auteur
Thomas Rosenboom
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Querido, 1999
488 p.
ISBN
90-214-7977-X 90-214-7978-8

Ook in de collectie als:

Boek: Nederlands
Dwarsligger: Nederlands

Besprekingen

Na het succes van "Gewassen vlees" (1994 -- het jaar daarop bekroond met de Libris Literatuurprijs), een historische roman gesitueerd in het midden van de 18de eeuw, keert Thomas Rosenboom met "Publieke werken" terug naar een periode die wel iets dichter bij ons is gelegen, maar even onherroepelijk al in de nevelen van de tijd schijnt opgelost. Eind 19de eeuw leverden de turfstekers nog een dagelijks gevecht tegen armoede en ontbering. In een magistrale proloog, die herinneringen oproept aan de mythische scène waarmee "De blikken trommel" van Günther Grass opent, schetst Rosenboom de aankomst van de Bennemins op Elim, de armenwijk bij Hoogeveen. Krachtens het aloude gebruik van het vuur en rook houden (wie tijdens de nacht een hut bouwt en tegen de morgen vuur in de haard kan aansteken en rook uit de schouw laat kringen) slagen de Bennemins, van origine een joodse familie, erin zich op het Veld te vestigen. Veel uitzicht op een zinvolle toekomst hebben zij niet tussen de andere dompel…Lees verder
Voor de derde maal heeft Thomas Rosenboom (1956) een historisch onderwerp bij de kop genomen om de lezer een genoegen te doen met vele staaltjes van zijn stilistisch vernuft. Deze keer koos hij het jaar 1888 als uitgangspunt voor zijn verhaal. Hoofdpersonen zijn de neven Christof Anijs, kinderloos apotheker te Hoogeveen, en Walter Vedder, vioolbouwer in Amsterdam, gescheiden en eveneens zonder nageslacht, beiden begin zestig. Het zijn typische Rosenboom-personages: zich superieur wanend aan de maatschappelijke stand waartoe ze behoren, hakend naar erkenning door hoger geplaatsten, bezeten van een ideaal, waarvan de vervulling schijnbaar binnen handbereik ligt maar dat ze, mede door hun grenzeloze naïefheid en zelfoverschatting, op weergaloze wijze om zeep weten te helpen. Het is tragisch en komisch tegelijk. Ook in deze roman ritselt het weer van woorden en uitdrukkingen die reeds lang in onbruik zijn geraakt. Hun betekenis laat zich echter in de meeste gevallen uitstekend uit de cont…Lees verder