Besprekingen

Ik hou van een bastaardland met meer dan één taal en cultuur

Tom Lanoye stelt zijn nieuwe boek voor
'Ik noem mezelf een Vlaams auteur. Ik heb zelfs respect voor de roots van de Vlaamse beweging. Maar ik ontzeg Bart De Wever het recht om voor mij de contouren van dat Vlaamse hokje uit te tekenen.' Te midden van Belgische en andere crisissen bundelde vijftiger Tom Lanoye driehonderd pagina's schitterend geschreven ergernis. Schermutseling, een geschrift tegen de almaar wilder om zich heen slaande onredelijkheid. 'In naam van God en zijn tegenpool, de verlichting, schakelt men de kritische zin uit.' Door Filip Rogiers

Schermutseling bundelt grondig herschreven columns uit Humo en ongepubliceerde lezingen. Allemaal kwamen ze tot stand na 9/11. Of het nu gaat over de moord op Theo van Gogh, de "redeloze rancune" van Ayaan Hirsi Ali, het onredelijk gerekte levenslot van de terminale Amerikaanse patiënte Terri Schiavo of over het Antwerpse hoofddoekenverbod: Lanoye schermt met argumenten en kennis tegen alle krachten die de propaganda verkiezen boven het begrip, het obscurantisme boven…Lees verder

De kritiek werd een fobie

Tom Lanoye gaat met de essaybundel Schermutseling in op de grote vraag van deze tijd: wie zijn we en hoe gaan we om met de ander? Om preciezer te zijn: hoe gaan we om met de moslim in onze straat en de moslim in Irak? 'Het is vandaag prettig politiek incorrect om kanttekeningen te plaatsen bij de dogma's van nieuw rechts.'

Op de Dag van de Polemiek die De Standaard op de Boekenbeurs organiseert, treedt Tom Naegels in debat met Tom Lanoye over diens jongste essaybundel Schermutseling . Daarin reist Lanoye al schrijvend de wereld rond, van Nederland via Zuid-Afrika, het Vaticaan, Amerika, Turkije en Afghanistan terug naar Antwerpen, om de nieuwe redelijkheid van rechts aan zijn kritische rede te toetsen. Dat doet hij met al zijn retorische kracht, polemiserend, provocerend, vaak lachend, soms virtuoos scheldend en spottend, maar altijd met kennis van feiten en gesteund op een stevig beargumenteerde logica. En met de vraag om repliek. Veel meer repliek en debat dan naar zijn smaak nu het geval is in de Vlaamse letteren. 


'Essayistiek is een wat on-Vlaams genre. Veel Nederlandse auteurs publiceren naast hun regulier werk essays. In Vlaanderen gebeurt dat veel te weinig, en dat is jammer. Laat me dus maar meteen mijn opponent op de dag van de polemiek, Tom Naegels, oproepen om zijn colum…Lees verder

Van straatvechter tot staatsman

In zijn nieuwe essaybundel, Schermutseling, keert Tom Lanoye zich tegen de 'nieuwe politieke correctheid' van rechtse opiniemakers.Collega-columnist Tom Naegels werpt een kritische blik op Lanoyes vertoog.

De essays zijn niet alleen geestig, ze zijn ook darn good beargumenteerd

Linkse opiniemakers, zo willen het hun rechtse collega's, lijden aan een Pavlov-reflex. Horen, lezen of zien ze iets dat zou kunnen lijken op, pakweg, nationale trots, steun aan de VS of begrip voor een christenmens, dan laten ze vallen wat ze in de handen hadden en, gedreven door een niet te temperen dwang, hollen ze naar hun laptops, naast elkaar opgesteld in de grote tempel van de Linkse Kerk. Dan hoor je van heinde en verre de krakende inslagen van hun banbliksems, enkel afgewisseld door het klinken van glazen demi-demi, want die tempel staat ergens op het Antwerpse Zuid. Met een overtuiging, laat staan principes of een visie heeft dat weinig te maken: deze intellectuelen, als we ze zo mogen noemen, reageren impulsmatig. Zelfs 'links' of 'progressief' is een slechte benaming: veel van hun opinies zijn reactionairder dan die van de huidige én de vorige paus tezamen.
Ziehier de karikatuur van e…Lees verder

Dichter, toneelschrijver, romancier, columnist Tom Lanoye schrijft scherp en veel. Hij staat midden in het leven en geeft zich daar onophoudelijk rekenschap van. Schrijven lijkt ook een vorm van politiek bedrijven, de mensen een geweten schoppen. Lanoye neemt geen blad voor de mond en stort zich op de thema's waar het voor hem om draait: de multiculturele samenleving, oorlog en vrede, de rol van het theater en de literatuur. Hij is een prachtig formulerende auteur wiens stijl op het niveau van Reve en Kellendonk verkeert, hij is een heldere denker en een bevlogen mens. Lanoye is filosoof én satiricus, humorist én aanklager. In deze bundel staat een ruime hoeveelheid gedenkwaardige stukken die de lezer niet onberoerd kunnen laten, briljant geschreven door een groot en belangwekkend auteur.

Over Tom Lanoye

CC BY 4.0 - Foto van/door Arthur Los

Tom Lanoye (uitspraak: /lɑ'nwa:/; Sint-Niklaas, 27 augustus 1958) is een Belgische romancier, dichter, columnist, scenarist, performer en theaterauteur. Hij woont en werkt in Antwerpen (België) en Kaapstad (Zuid-Afrika).

Biografie

Lanoye was de jongste zoon van een slager. Hij bezocht in Sint-Niklaas het Sint-Jozef-Klein-Seminarie College, toentertijd nog een jongenscollege. Hij studeerde Germaanse Filologie en sociologie aan de Universiteit Gent. In die jaren was hij ook actief lid van het vrijzinnige Taalminnend Studentengenootschap (TSG) 't Zal Wel Gaan. Lanoye studeerde af op een scriptie getiteld De poëzie van Hans Warren. Hij publiceerde zijn eerste werk in eigen beheer, naar eigen zeggen: ‘zoals alle punkbands toentertijd deden: uit onvrede met de bestaande structuren, en om het vak van binnenuit te leren’.

Hij komt vaak op zowel radio als televisie, niet alleen in België, maar ook in Nederland. Verder treedt…Lees verder op Wikipedia