In de reeks: Elementaire deeltjes ; 56
Onderwerp: Rechten van de mens
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: AUP, © 2018
Wiskunde
Boek

Wiskunde

Timothy Gowers (auteur)
In de reeks: Elementaire deeltjes ; 14
Inleiding op wiskundige modellen, systemen en wiskundig denken waarbij weinig wiskundige voorkennis noodzakelijk is.
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014
In de reeks: Elementaire deeltjes ; 8
Informatie over alle grote, wereldwijde veranderingen van de afgelopen decennia op economisch, politiek, cultureel en ecologisch gebied.
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: AUP, 2014
Machtspolitiek
Boek

Machtspolitiek

Rob De Wijk (auteur)
In de reeks: Elementaire deeltjes ; 19
Overzicht van enkele actuele internationale conflicten, vergezeld van een pleidooi voor meer internationale samenwerking.
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014
In de reeks: Elementaire deeltjes ; 18
Kennismaking met de wijze van denken van antropologen en de vragen die op hun vakgebied centraal staan.
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014
De aarde
Boek

De aarde

Martin Redfern (auteur)
In de reeks: Elementaire deeltjes ; 1
Beschrijving van het ontstaan van de aarde, het leven op aarde en de geologische processen die daar plaatsvinden.
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014
In de reeks: Elementaire deeltjes ; 47
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: AUP, © 2017
Islam
Boek

Islam

Thijl Sunier (auteur)
In de reeks: Elementaire deeltjes ; 41
Onderwerp: Islam
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: AUP, 2016
Modern China
Boek

Modern China

Rana Mitter (auteur), Frank Pieke (bewerker)
In de reeks: Elementaire deeltjes ; 5
Overzicht van de maatschappelijke ontwikkeling van China van de laatste honderdvijftig jaar.
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014
In de reeks: Elementaire deeltjes ; 9
Inleiding tot het wetenschappelijke sporenonderzoek bij misdaadgevallen.
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: AUP, 2014