Mechelen Leesstad

Beleef de wereld in een boek

Met het project Mechelen Leesstad (2020-2022) slaan Het Predikheren – Bibliotheek Mechelen, Thomas More Hogeschool en ligo, Centrum voor Basiseducatie Regio Mechelen de handen in mekaar om de leesvaardigheid en leesmotivatie bij kinderen uit de lagere school te bevorderen.

 

Logo Mechelen Leesstad

 

Doelstellingen van het project

 • ontwerpen en versterken van leesstimulerende activiteiten
 • ontwikkelen van ondersteunend educatief materiaal
 • uittekenen van een duurzaam leesbeleid
 • implementatie van best practices door professionalisering en evaluatie
 • brede bewustmaking van het belang van leesonderwijs en leesactiviteiten bij de Mechelse bevolking

Iedere partner gebruikt zijn kennis en kunde om de betrokken scholen en leerkrachten op de best mogelijke manier te begeleiden en ondersteunen.
Maar uiteindelijk draait alles om de kinderen.

We openen de deur naar leesplezier, (begrijpend) lezen en leesbevordering

Dat doen we op de volgende manier:

Projectmedewerker Lore Mertens 

 • stelt boekenpakketten samen.
 • verbetert en breidt de bestaande scholencollectie van de bibliotheek uit.
 • geeft ondersteuning en tips aan scholen en leerkrachten m.b.t. het opstarten/uitwerken van een klasbibliotheek, leesnetwerk, …

De boekenpakketten zetten we in als volgt:

 1. Boekenpakketten om buitenschoolse klasactiviteiten te verwerken

Elke pilootschool krijgt in het eerste projectjaar de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het Vrijbroekpark (1ste graad), het Speelgoedmuseum (2de graad) en het Hof van Busleyden (3de graad). Na het bezoek stelt de bibliotheek gedurende twee weken een boekenkoffer met een gevarieerd aanbod fictie en non-fictie ter beschikking.

 1. Boekenpakketten die aansluiten bij thema’s om in de klas mee te werken

Leerkrachten kunnen heel specifiek een themapakket aanvragen. De bundeling van deze en eerdere aanvragen bundelen we in een inspiratiemap met themalijsten.

De aangereikte boeken dienen in beide gevallen als hulpmiddel om opgedane voorkennis te activeren. Dat helpt bij het begrijpend lezen.

Partners

Het Predikheren - Bibliotheek Mechelen werkt voor dit project samen met

 • ExCEL, het Expertisecentrum voor Effectief Leren van Thomas More
 • ligo, Centrum voor Basiseducatie Regio Mechelen
 • Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark
 • museum Hof Van Busleyden
 • Speelgoedmuseum
 • Orde van den Prince afdeling Mechelen
 • De lerarenopleiding van Thomas More Mechelen.

Meer info?

Projectmedewerker Lore Mertens
lore.mertens@mechelen.be

Mechelen Leesstad is gefinancierd door het departement Onderwijs en Vorming.