Mechelen Leesstad 2022

De bibliotheek werkt tot en met 2022 samen met Thomas More en het Centrum voor Basiseducatie Open School om de leesmotivatie bij kinderen uit de lagere school te bevorderen.

Foto van bibliotheekmedewerker in de scholencollectie

Met het project Mechelen Leesstad willen we in twee jaar tijd uitgroeien tot dé leesstad voor kinderen uit het lager onderwijs. De bibliotheek zal daar een belangrijke rol in opnemen. Eén van de zaken waar we op inzetten is de verbetering en uitbreiding van onze scholencollectie in de bibliotheek. We helpen leerkrachten ook met het samenstellen van boekpakketten over actuele thema’s waar in de klas rond gewerkt wordt. Daarnaast stellen we per graad boekkoffers samen met educatief leesmateriaal aansluitend op activiteiten in het Speelgoedmuseum, Museum Hof van Busleyden en het Vrijbroekpark. Zo worden buitenschoolse activiteiten, zoals een museumbezoek of natuurwandeling, verrijkt met jeugdliteratuur zodat leerlingen hun opgedane kennis kunnen gebruiken bij het begrijpend lezen. Het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van Thomas More coördineert het project, met navormingen voor leerkrachten en bijkomende communicatie rond het schoolboekenaanbod.

ExCEL zal scholen ook beleidsmatig ondersteunen om effectieve leesdidactiek te implementeren.Door onderzoek is er al veel kennis over het tekstbegrip bij kinderen

en hoe we dat kunnen aanpakken. Dankzij dit project brengen we wetenschappelijk onderbouwde kennis naar de klas en leren we van de leerkrachten hoe zij hiermee werken.

Via onze Mechelse Buddy-werking zetten we ook in op leesondersteuning op maat voor kinderen die het moeilijk hebben op school. Samen lezen kan motiverend werken en het leesplezier van de leerling verhogen. De scholen staan er dus niet alleen voor. Jonge kinderen graag en goed leren lezen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. In het schooljaar 20-21 werken acht pilootscholen mee aan het project. Dat zijn acht basisscholen die gevestigd zijn in het centrum van Mechelen. Bedoeling is om het project volgend schooljaar uit te breiden naar alle geïnteresseerde Mechelse scholen. De drie primaire partners in dit tweejarig project zijn ExCEL, de bibliotheek van Mechelen en het CBE (Centrum voor Basiseducatie Open School). Bijkomende partners zijn Museum Hof van Busleyden, het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, het Speelgoedmuseum en de Orde van den Prince – afdeling Mechelen. Mechelen Leesstadwordt gefinancierd door het departement Onderwijs en Vorming.