Altijd gratis

 • Wifi, scannen en gebruik internet-pc's: gratis
 • Reserveren van materialen

Lidmaatschap

 • € 0 (iedereen tot en met 18 jaar)
 • € 2 (Mechelaars met UiTPAS met kansentarief)
 • € 4 (Mechelaars)
 • € 8 (niet-Mechelaars)

Je lidmaatschap is geldig voor 12 maanden en voor alle vestigingen (hoofdbibliotheek, jeugdbibliotheek, de dorpshuizen van Heffen, Hombeek, Leest, Muizen, Walem en het wijkhuis van Battel.)

Lenen

 • voor boeken, strips en tijdschriften: gratis
 • cd's en dvd's: € 0,25 per cd/dvd (gratis tot 12 jaar)
 • Verlengen uitleentermijn: € 0,10 per object (vanaf 12 jaar)
 • Boetes: 
  • tot 12 jaar  € 0,05 per object per dag te laat
  • vanaf 12 jaar: € 0,20 per object per dag te laat
  • Aanmaning per brief of e-mail: € 1

Afdrukken en kopiëren

 • Afdrukken zwart/wit: € 0,15 / pagina
 • Afdrukken kleur: € 0,30 / pagina
 • Kaart 25 kopieën: € 3,75

Varia

 • Schade of verlies: kostprijs
 • Aangetekende brief: € 15
 • Aanmaning deurwaarder: kostprijs (minimum € 30)
 • Niet-afgehaalde reservatie : € 2 per object
 • IBL: minimum € 2,50 per geleverde aanvraag